Zima za pasem. Czas więc, aby harcerskie zabawy przeniosły się choć w części z pól i lasów pod strzechy. Jest to dobry moment na pochwalenie się przed światem osiągnięciami lądzkiego środowiska harcerskiego, których jest nie mało.

Po letnich wojażach Zastępu Lędzian nad jeziorem Psarskim, koło Czaplinka, w województwie Zachodniopomorskim, druhowie przystąpili do akcji agitacyjnej. W wyniku ich trudu zastęp rozrósł się do trzynastu osób i w najbliższych dniach zostanie zamianowany 1 Lądzką Drużyną Harcerzy „Lędzianie”, należącą do Konińskiego Związku Drużyn „Baszta”.  Poczciwy druh Gedeon – ks. Piotr Przyborski SDB musi więc opuścić ciepłą posadę zastępowego i oddać ją młodszym druhom Krzysztofowi i Szymonowi Baczyńskim. „Lędzianie” korzystają obecnie z dobrodziejstw lądzkiego Oratorium im. Poznańskiej Piątki i tam odbywają zbiórki. Kiedy wychodzimy poza mury domu, wspólnym harcom, grom i zabawom nie byłoby końca, gdyby nie ciemności coraz szybciej okrywające ziemię. Pomimo tego nadal uczymy się terenoznawstwa i łączności, zamierzając w okresie zimowym przystopować z nimi nieco na korzyść samarytanki i obrzędowości. Na wiosnę ruszymy ponownie, dołączając pionierkę i przyrodoznawstwo. Tak więc zapowiada się solidna harcerska praca.

Ale to nie wszystko. W Lądzie istnieje także krąg klerycki „Mafeking”, który pomimo mocnych cięć spowodowanych odejściem części członków na asystencję,  przeżywa niemały rozkwit. Krąg liczy obecnie siedmiu druhów: Ks. Piotr Przyborski, Harcerz Rzeczypospolitej – przewodniczący kręgu, dwóch druhów po przyrzeczeniu harcerskim: kl. Michał Kupiński (ćwik) i kl. Łukasz Burnicki (ćwik) – obecnie na próbie Harcerza Orlego, dwóch druhów przygotowujących się do złożenia przyrzeczenia: kl. Patryk Bombiak i kl. Michał Jeszke oraz dwóch sympatyków harcerskich: kl. Tomasz Malinowski i kl. Grzegorz Golas. Druhowie 2KSH „Mafeking” zajmują się animacją lądzkiego środowiska ZHR, przygotowują konspekty Harcerskich Dni Skupienia dla drużyn Salezjańskiego Ruchu Programowo – Metodycznego „Dęby” a przy okazji doskonale się bawią, realizując swoje młodzieńcze marzenia, wspinając się na drzewa i skacząc przez przeszkody.

kl. Łukasz Burnicki SDB