Sztuka teatralna „Tutaj jest dobrze” autorstwa księdza Wojciecha Kułaka SDB, opowiada o ostatnich chwilach życia błogosławionych Oratorianów Męczenników z Poznania. Dzięki staraniom koadiutora Sebastiana Marcisza SDB i kilku innych młodych salezjanów z Lądu, doszło do jej inscenizacji. Podjęto się tego zadania, by przybliżyć, zwłaszcza młodzieży, życie, postawy i działania błogosławionych Wychowanków Salezjańskich.

 

Błogosławieni Męczennicy: Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski, Czesław Jóźwiak i Edward Kaźmierski byli wychowankami oratorium salezjańskiego w Poznaniu na ul. Wronieckej 9, przed drugą wojną światową. Świadomie angażowali się w pracę nad sobą, w rozwój ludzki i chrześcijański. Ich życie uczy wiary w Boga i miłości do Maryi Wspomożycielki Wiernych oraz patriotyzmu i ofiarnego oddania się sprawom walki o wolność ojczyzny. Zostali aresztowani niemalże w tym samym czasie i uwięzieni w różnych miejscach. 24 sierpnia 1942 roku „w dzień Maryi Wspomożycielki”, zostali zamęczeni, a następnie zgilotynowani w Dreźnie. W chwili śmierci liczyli od 19 do 22 lat.

 

Są żywym przykładem przemieniającej siły oddziaływania salezjańskiego oratorium, w którym panuje duch odpowiedzialności, ” które przygotowywało ich w sensie ludzkim i duchowym do podjęcia męczeństwa”. Skazano ich na śmierć za przynależność do organizacji katolickich. Okupant uważał, że może wśród nich narodzić się ruch oporu. Przed zgilotynowaniem mogli przystąpić do sakramentów świętych i napisać listy do rodziców. Są to tzw. „listy spod gilotyny”. Czytając je, pozostaje uczucie zdumienia i świadomość, że stoi się wobec autentycznej wielkości.

 

Celem naszej działalności teatralnej jest przekazywanie młodym najwyższych i najważniejszych wartości. Najbardziej pragniemy wzbudzić w sercach naszych widzów pragnienie świętości. Sztuka „Tutaj jest dobrze” przekonuje, że świętość jest dla każdego, że nie należy się jej bać, ale o nią zabiegać przez radość, miłość, zabawę, oddanie siebie, dzielenie się swoimi talentami z innymi, przez wiarę i nieustanne wybieranie dobra.