17 stycznia lądzcy harcerze wzięli udział w grze terenowej na terenie naszego klasztoru. Celem gry było znalezienie Kompasu Magellana, który został skradziony klika godzin wcześniej z Muzeum Instytutu Astronomii Stosowanej w Lądzie. Ponieważ włamywacze nie pozostawili żadnych śladów, chłopcy zrobili więc wywiad środowiskowy. Rozmawiali z osobami, zajmującymi się na co dzień astronomią i dziedzinami pokrewnymi, by dowiedzieć się czegokolwiek na temat kradzieży.

W trakcie gry chłopcy zdobywali także sprawność „Obserwator Nieba” i musieli się wykazać między innymi: umiejętnością wyznaczania kierunków świata za pomocą gwiazdy polarnej, wskazania na mapie nieba 4 gwiazdozbiorów i ogólną wiedzą astronomiczną. Przy okazji ćwiczyli inne zdobyte techniki: np. nadawanie wiadomości kodowanej w alfabecie Morse’a za pomocą latarki, czy odszyfrowywanie tekstu.

Drużyny niestety nie zdołały odnaleźć Kompasu, ponieważ ze względu na późną godzinę i pogarszające się warunki pogodowe akcję  przerwano. Udało się jednak zdecydowanie zawęzić obszar poszukiwania. Jak podaje lokalna prasa „Kompas został odnaleziony we wczesnych godzinach rannych w miejscu lokalizowanym wcześniej przez lądzkich harcerzy.”

dh. Michał Kupiński SDB
zdjęcia z facebook.pl/