P1070289Wolność – to nie oznacza, że wszystko nam wolno robić”. Tymi słowami goszczący w lądzkim seminarium ks. dr Landas Bwambale ocenił podejście młodzieży do wolności.

Ks. dr Landas Bwambale gościł w murach naszego seminarium 07.10. br. Jest on obecnie wikariuszem biskupa w Kasese, Uganda. Ukończył w Rzymie studia z prawa kanonicznego. Na spotkanie do naszego seminarium przybył na zaproszenie wykładowcy języka angielskiego Pana mgr Zbigniewa Łuczaka.

 Podczas spotkania zostały nakreślone nam problemy młodzieży w Ugandzie, które tak naprawdę nie odbiegają od tych europejskich. Ks. Landas podkreślił że „Wolność, to nie oznacza, że nam wszystko wolno robić”. W dzisiejszym świecie złym pojmowaniem wolności sami siebie zniewalamy- poprzez alkohol, papierosy, narkotyki, pornografię.

 Nasz gość uświadomił nam ważność nauki języków obcych. „ Znajomość ich otwiera możliwość kontaktów z ludźmi na całym świecie”. Znając je możemy rozwijać swoje zdolności, studiować w danym języku, podróżować po całym świecie, a tym samym nawiązywać nowe znajomości. Doskonałym przykładem było nasze spotkanie które pozwoliło nam ubogacić się wzajemnie. Wieczorny różaniec odmówiony wspólnie w 5 językach obcych uświadomił zebranym potęgę i bogactwo kulturowe Kościoła.

kl. Maciej Sokalski SDB