pantomima malyDobrą Nowinę o zbawieniu można opowiedzieć także za pomocą gestów i muzyki. Przekonali się o tym lądzcy parafianie uczestniczący w oratoryjnej Mszy świętej w niedzielę 6 marca. IV Niedziela Wielkiego Postu, nazywana „laetare” – niedzielą radości – stała się okazją, aby przypomnieć o najważniejszej prawdzie wiary chrześcijańskiej: Bóg, który kocha, odkupił człowieka z grzechu!

Grupa teatralna lądzkiego oratorium przygotowała pantomimę ewangelizacyjną „Głos prawdy”, w której przypomniano podstawową prawdę wiary o Bożej miłości do człowieka. Pantomima zawiera historię dziewczynki, która została skuszona przez diabła i oderwana od przyjaźni z Jezusem. Postacie, które przychodziły do niej, uosabiały kolejne grzechy, które ją raniły. Ostatecznie związana grzesznością, została wyrwana od złych duchów przez Jezusa, który został przybity do krzyża przez ludzkie grzechy. Finałem pantomimy było zmartwychwstanie Jezusa i wskutek tego przywrócenie dziewczynce przyjaźni z Bogiem.

Następnie kl. Maciej Sokalski oraz p. Tomasz Sikorski wyjaśnili uczestnikom liturgii przesłanie pantomimy. Przypomnieli o potrzebie pojednania z Bogiem, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu i Roku Miłosierdzia oraz zaprosili, aby każdy pozwolił wtulić się w ramiona miłosiernego Boga.