„Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”. Tymi słowami rozpoczęła się Inauguracja nowego roku akademickiego w naszym lądzkim klasztorze.

Pierwszym punktem programu inauguracji była uroczysta msza święta, której przewodniczył Radca Generalny ks. dr Marek Chrzan SDB. Po Eucharystii, na sali opackiej zostało odśpiewane radosne Gaude Mater Polonia, po którym słowa powitania wygłosił ks. dr Ryszard Sadowski Rektor WSD TS w Lądzie. Wykłady inauguracyjne wygłosili między innymi: ks. dr J. Nowiński nt. „ Wspólnota i jej dom”, ks. dr J. Wąsowicz nt. „ Dzieła prowadzone w Lądzie”, ks. Rektor nt. „Salezjanie z Lądu dla społeczności lokalnej.” Sprawozdanie z ubiegłego roku akademickiego przeczytał ks. Prorektor Mariusz Chamarczuk. Głos zabrali także ks. Inspektor Alfred Leja oraz p. Wójt Arleta Pleśniak.

Gościem honorowym był Krzysztof Zanussi, który w tych dniach był gospodarzem tzw.”Tryptyku Lądzkiego”. Po wykładach inauguracyjnych nastąpiła immatrykulacja alumnów I-go roku, czyli włączenie w grono studentów, podczas której ks. Radca wręczył im indeksy WSD TS. Całość spotkania zakończono utworem Gaudeamus igitur, po którym zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad.

kl. Rafał Wąsik

Część zdjęć dzięki uprzejmości p. Filipa Muszyńskiego z „Głosu Słupcy”.