DSC_8519Od 28- 29 kwietnia w naszej wspólnocie zakonnej gościliśmy radcę do spraw formacji ks. Ivo Coelho SDB, który razem z ks. Chrisem Saldanhą SDB odwiedza salezjańskie domy formacyjne. Wizyta rozpoczęła się od wspólnej kolacji. W wieczornym słówku, skierowanym do salezjanów Ksiądz Radca zwrócił uwagę, że formacja to przede wszystkim zmiana serc. Słowa św. Pawła, który mówił o tym, że mamy mieć to samo serce, co Chrystus. Mam czuć, myśleć i czynić jak Chrystus. Każdy z nas jest zaproszony do tego, aby odczuwać jak Chrystus. Ksiądz Radca podkreślił, że w formacji wciąż musimy aktualizować swoje motywacje, przekonania, zachowania, abyśmy mogli stać się jak Jezus.  Te wszystkie aspekty mają stać się dla nas codziennym rachunkiem sumienia. Ksiądz Radca cytował również Benedykta XVI, który mówił o tym, że Bóg staje przed sercem człowieka jak żebrak. Bóg czyni nas wolnymi i oczekuje tego, że będziemy hojni w rozdawaniu Jego miłości. Odniósł się także do postawy Maryi, która formowała serce Jezusa. Maryja może pomóc i nam uformować nasze serca. Na końcu słówka ks. Ivo zauważył, że wszystkie domy formacyjne są w sposób szczególny poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusa oraz zachęcił salezjanów, aby prosili Boga o serca ciche i pokorne na wzór serca Zbawiciela.

Środowa eucharystia rozpoczęła się o godzinie 7. Przewodniczył jej Ksiądz Radca. W kazaniu przywołał postawy 3 kobiet: wspominanej Katarzyny Sieneńskiej, matki ks. Bosko oraz Faustyny Kowalskiej. Wszystkie te kobiety cechowała niesamowita pokora, ale i duża mądrość życiowa, którą otrzymały jako łaskę Bożą. W formacji otrzymujemy mądrość z książek, ale jest to również czas, aby zgłębiać mądrość Bożą, którą możemy otrzymać, spędzając czas na kolanach przed Bożym obliczem. Pan Bóg objawia się ludziom prostym. W naszej formacji musimy stać się jak dzieci. Również przełożony generalny zgromadzenia salezjańskiego mówi, że nie siła, nie pieniądze, ale wielka prostota jest w stanie przybliżyć nas do Pana Boga.

Przed południem Ksiądz Radca spotkał się osobno z każdym kursem, aby wszyscy mogli podzielić się swoim doświadczeniem formacji. Chętnie odpowiadał na pytania młodych salezjanów. Przed samym obiadem podsumował wizytację z formatorami z lądzkiego postnowicjatu.

Wizyta Radcy z domu generalnego nam jako młodym salezjanom, uświadamia, to że, należymy do wielkiej rodziny salezjańskiej.