11 marca nasza wspólnota przeżyła Kwartalny Dzień Skupienia, który poprowadził dla nas ks. Wojciech Kułak, salezjanin z Łodzi. Podczas konferencji kaznodzieja opierając się na „Wiązance” ks. Generała i filmie „Ludzie Boga”, mówił o potrzebie proponowania powołania i o znaczeniu modlitwy dla rozwoju powołania zakonnego.

Dziś, na podstawie biblijnego opisu powołania Zacheusza, zachęcał nas do ponownego spotkania Chrystusa.

Ks. Wojciech Kułak prowadzi serwis: