20 kwietnia w Słupcy odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Nabożeństwu przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński. Nasza wspólnota został czynnie zaangażowana w teatralne inscenizacje stacji Drogi Krzyżowej Jezusa. Podczas nabożeństwa rozważaliśmy teksty Kardynała Józefa Ratzingera, które przygotował w 2005 roku na Drogę Krzyżową do rzymskiego Koloseum. Podkreślić należy, że w tym modlitewnym spotkaniu wzięło udział bardzo wielu wiernych. Powodem zaproszenia Salezjanów do wzięcia udziału w tym nabożeństwie był fakt, że dokładnie tego dnia przypadała 90. rocznica przybycia pierwszych Salezjanów do Lądu. Ten fakt został mocno podkreślony przez Księdza Arcybiskupa na zakończenie Drogi Krzyżowej. Ksiądz Rektor Ryszard Sadowski wyraził, w imieniu duchowych synów Księdza Bosko, wdzięczność zarówno duchownym, jak i wszystkim słupczanom za życzliwość, której nieustannie doświadczamy oraz życzenie na dalszą, niemniej owocną współpracę na wielu płaszczyznach.