MKDNiS, Kościół pw. NMP i św. Mikołaja w Lądzie, konserwacja i restauracja sztukaterii i fresków w transepcie XVII i XVIII w.

MKDNiS, Klasztor w Lądzie XIV, prace remontowe dachu i elewacji.

Dofinansowanie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Konserwacja i renowacja wielkoformatowego obrazu Adama Swacha „Modlitwa cystersów”.

Dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Renowacja ramy wielkoformatowego obrazu Adam Swacha „Modlitwa cystersów”.