W naszych Konstytucjach czytamy, że doroczne rekolekcje są to chwile duchowego odrodzenia, które (…) dają wspólnocie i każdemu salezjaninowi szczególną sposobność słuchania Słowa Bożego, rozpoznawania woli Boga i oczyszczania serca. Taki czas został dany także wspólnocie seminaryjnej, a dokładnie alumnom, wraz z dwoma opiekunami, którzy to 2 lutego udali się do domu salezjańskiego w  Kutnie-Woźniakowie, na swoje ćwiczenia duchowe. Tegoroczne rekolekcje poprowadził ks. Maciej Sarbinowski SDB. Jeśli cokolwiek można napisać o tym błogosławionym czasie, to jedynie (a może aż) tyle, że był to bez wątpienia czas łaski… Bogu niech będą DZIĘKI!

Zapraszamy na stronę ks. Macieja: www.salezjanielomianki.pl