W sobotę 26 maja br. w Czerwińsku nad Wisłą odbyło się Spotkanie Rodziców Salezjanów. Liczna grupa rodziców, rodzeństwa i bliskich duchowych synów księdza Bosko zgromadziła się wraz z nimi przed cudownym wizerunkiem Pani Mazowsza by dziękować Bogu za łaskę powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, które są nie tylko łaską dla samych powołanych, ale stanowią bezcenny dar Boga dla ich rodzin.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Inspektor Sławomir Łubian SDB, przełożony salezjańskiej prowincji warszawskiej. W swoim kazaniu Ks. Inspektor nawiązując do Dnia Matki wskazał na Maryję jako na Matkę Rodziny Salezjańskiej. Jak podkreślił Maryja jako Wspomożycielka Wiernych zawsze otaczała Kościół szczególną troską, co wielokrotnie potwierdziła historia. Od początku była wrażliwa na potrzeby innych ludzi, a po słowach testamentu Jezusa z krzyża mamy jeszcze większe prawo uciekać się pod płaszcz Jej opieki jako dzieci kochającej nas bezwarunkowo Matki. Ks. Inspektor podkreślił również ogromną rolę jaką odegrała Matka Boża w życiu św. Jana Bosko, historii Towarzystwa Salezjańskiego i Rodziny Salezjańskiej.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszystkie rodziny mogły wysłuchać bardzo rodzinnego koncertu zespołu o jakże pasującej do tych prorodzinnych okoliczności nazwie. ,,Moja Rodzina” jako nazwa zespołu idealnie pasuje zarówno do jego składu jak i muzyki jaki wykonuje. Państwo Aldona i Artur Wiśniewscy wraz ze swoimi dziećmi są przykładem utalentowanej muzycznie rodziny, która w swoim życiu i twórczości stara się propagować model rodziny oparty na wartościach chrześcijańskich i katolickiej nauce społecznej. Po gromkich brawach z jakim spotkał się ich występ ks. wikariusz inspektorialny Andrzej Wujek SDB zaprosił wszystkich na uroczysty obiad na którym miała się dokonać mała zamiana ról (zazwyczaj to salezjanie są zapraszani przez swoich bliskich na obiad, dzisiaj to oni ich zapraszają), zachęcając wcześniej… do ujawnienia się podobnie utalentowanych muzycznie rodzin spośród zgromadzonych na zjeździe!
Po obiedzie zaprezentowali się najmłodsi w Rodzinie Salezjańskiej czyli alumni Wyższych Seminariów Duchownych Towarzystwa Salezjańskiego z Lądu nad Wartą i Krakowa. Klerycy z Krakowa zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz podzielili się krótko swoimi doświadczeniami życia we wspólnocie seminaryjnej, zaś ich koledzy z Lądu – prócz zaprezentowania nie mniejszych umiejętności muzycznych (gra na instrumentach dętych) sprawili swoisty prezent wszystkim mamom w dniu ich święta, przedstawiając krótką formę teatralną ukazującą z nutą humoru epizod z życia Matusi Małgorzaty, mamy ks. Bosko. Następnym punktem programu była konferencja wygłoszona przez ks. proboszcza Edmunda Modzelewskiego SDB, dyrektora wspólnoty salezjańskiej w Czerwińsku. Ks. Edmund podkreślił w niej, że ilość i jakość powołań do życia zakonnego i kapłańskiego w ścisły sposób wiąże się z sytuacją współczesnej rodziny, poziomem jej wiary i duchowym wsparciem syna decydującego pójść radykalnie za Jezusem. Całość spotkania zakończyło nabożeństwo majowe. Po błogosławieństwie ksiądz Inspektor i ksiądz wikariusz inspektorialny podziękowali wszystkim za przybycie, a wyrażając radość ze wspólnie spędzonego czasu podkreślili jednocześnie potrzebę umacniania więzi łączących rodziny powołanych ze sobą nawzajem i Rodziną Salezjańską oraz konieczność wspierania się wzajemnie codzienną modlitwą.

kl. Marek Jurkowski SDB