W ostatnich dniach w Lądzie miało miejsce wiele wydarzeń.  Po pierwsze, przyjechali już neoprofesi z nowicjatów ze Swobnicy i Kopca, co bardzo powiększyło szeregi naszego seminarium. 8 września złożyli oni swoje pierwsze śluby zakonne na ręce ks. Pascuala Chaveza, Przełożonego Generalnego TS.  Wróciły także oba starsze kursy ze swoich wakacji oraz praktyk.

Po drugie,  zakończyliśmy doroczne wykopki. Wszyscy alumni przez dwa dni dzielnie zbierali ziemniaki.

Po trzecie, 17 września rozpoczęliśmy tzw. programację czyli planowanie pracy całej wspólnoty na najbliższy rok. Trwała ona dwa dni.

Po czwarte, przygotowujemy się do nadchodzącej inauguracji roku akademickiego. Podczas uroczystości inauguracyjnej 18 nowym alumnom zostanie wręczony indeks studencki.