zm

Święta Paschalne, pozwalają nam pochylić się nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W życiu każdego człowieka realizuje się prawo Paschy – aby żyć, trzeba umrzeć. Jest to prawo ustanowione przez samego Boga, a zarazem prawo, którego On osobiście dopełnił umierając na krzyżu…

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć z serca płynące życzenia – niezachwianej wiary w żywą obecność Jezusa pośród nas (oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata,  Mt 28,20), niegasnącej nadziei płynącej ze Zmartwychwstania (nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany, Rz 5,5), oraz Miłości czerpanej z przebitego boku Chrystusa (nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, J 15,13).

Z darem modlitwy –

Salezjańska Wspólnota Seminaryjna