Program Szkoły Modlitwy: Lectio divina

Ląd nad Wartą, 12-14 listopada 2021 r.

————————————

 

Piątek, 12 listopada 2021 r.

 

18.15   – Kolacja

19.30   – Ogólne wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym (Lectio divina)

20.30   – Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Sobota, 13 listopada 2021 r.

7.30     – Jutrznia

              – Śniadanie

9.00     – Lectio divina 1 (Adam i Ewa – utracony Raj [Rdz 1,26-29. 31. 3,1-24])

              – Lektura i komentarz

              – Medytacja

11.00   – Przerwa

11.30   – Lectio divina 2 (Jezus Zmartwychwstały – Nowy Adam [J 19,38-20,29])

              – Lektura i komentarz

              – Medytacja

13.15   – Obiad

14.30   – Koronka do Miłosierdzia Bożego

              – Dzielenie się otrzymanym Słowem (w parach)

15.30   – Wprowadzenie do Oratio (do modlitwy)

              – Modlitwa. Czas na pisanie własnego psalmu

16.45   – Przerwa

17.10   – Eucharystia

              – Odczytanie własnych psalmów – modlitw (chętni)

18.15   – Kolacja

19.30   – Wprowadzenie do Contemplatio

              – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja

              – „Znaki Bożej miłości w moim życiu” (redagowanie indywidualne)

              – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

21.00   – Apel maryjny

 

Niedziela, 14 listopada 2021 r.

 

7.30     – Jutrznia

              – Śniadanie

9.00     – Lectio divina 3: Mt 25,14-30

              – Lectio + meditatio + oratio + contemplatio

12.00   – Eucharystia

13.00   – Obiad

————————————————————

Całkowity koszt uczestnictwa (noclegi + posiłki + organizacja) 180 zł;

Zgłoszenia do 30 X 2021 r. – Tel. 509 530 180 lub mail: zenonklawikowski@gmail.com


P R O G R A M

Salezjańska Szkoła Towarzyszenia Duchowego

«Towarzyszyć na wzór księdza Bosko»

Ląd nad Wartą, 26-28 listopada 2021 r.

 

 

Piątek, 26 listopada 2021 r.

 

18.15 –         Kolacja

19.30 –         Spotkanie wprowadzające. Podstawy towarzyszenia duchowego

          –         Adoracja Najświętszego Sakramentu. Apel maryjny. Słówko wieczorne

         

Sobota, 27 listopada 2021 r.

 

  7.30 –         Jutrznia

          –         Śniadanie

  9.00 –         Potrzeba towarzyszenia duchowego. „Drzewo życia”

          –         Moje doświadczenie kierownictwa duchowego

10.30 –         Przerwa

11.00 –         Rozeznanie duchowe podstawą towarzyszenia duchowego

12.15 –         Towarzyszenie duchowe młodzieży w myśli i praktyce księdza Bosko

13.15 –         Obiad

14.30 –         Koronka do Miłosierdzia Bożego

          –         Towarzyszenie duchowe młodzieży według św. Franciszka Salezego

15.30 –         Przerwa

16.00 –         Warsztaty: Salezjański styl nawiązywania relacji i towarzyszenia

17.15 –         Eucharystia

18.15 –         Kolacja. Nieszpory

19.30 –         Warsztaty: Rozmowa młodego człowieka z przewodnikiem duchowym

20.30 –         Adoracja Najświętszego Sakramentu. Apel maryjny

 

Niedziela, 28 listopada 2021 r.

 

  7.30 –         Jutrznia

          –         Śniadanie

  9.00 –         Lectio divina: Chrystus przewodnikiem uczniów kroczących do Emaus

10.00 –         Przerwa

10.30 –         Warsztaty: Rozmowa młodego człowieka z przewodnikiem duchowym

          –         Podsumowanie spotkania

12.00 –         Eucharystia

13.00 –         Obiad

 

___________________________

 

Całkowity koszt uczestnictwa (noclegi + posiłki + organizacja) 180 zł;

Zgłoszenia do 30 X 2021 r. – Tel. 509 530 180 lub mail: zenonklawikowski@gmail.com