orTymi słowami rozpoczęliśmy Eucharystię w niedzielę 15 września, która rozpoczynała rok pracy naszego lądzkiego oratorium. Eucharystii przewodniczył ks. Dyrektor Ryszard Sadowski, a homilię wygłosił ks. Proboszcz Piotr Przyborski, który od tego roku został prowadzącym Oratorium.

Ks. Proboszcz w kazaniu zwrócił uwagę na częste przystępowanie do sakramentów z których to powinniśmy czerpać siły w pracy wychowawczej  a do których powinniśmy zachęcać młodych ludzi. Nawiązał również do rozpoczynającego się Tygodnia Wychowania, w czasie którego szczególny nacisk chcemy kłaść na wychowanie do wartości. Nasze lądzkie Oratorium im. Poznańskiej Piątki stara się te chrześcijańskie wartości zaszczepiać niemal intuicyjnie – już sami patroni Oratorium dobrze ukazują, jak ważne w życiu człowieka są wartości, którymi się kieruje.

Po Mszy św. spotkaliśmy się w Oratorium, gdzie animatorzy wraz z młodymi salezjanami zorganizowali gry i zabawy. Nie brakło także rodziców, którzy chętnie towarzyszyli dzieciom w zabawach. Czas mijał szybko, ale nieubłaganie. Choć rano wiele osób było w Oratorium, również wieczorem Oratorium nie stało puste – sporo młodzieży przyszło z utęsknieniem, bowiem całe wakacje czekali na możliwość przyjścia do Oratorium, gdzie, jak czasem można usłyszeć: „Można się zbawić i zabawić”

Droga młodzieży, drogie dzieci, czekamy na Was w Oratorium od środy do niedzieli w godzinach 16.30 – 20.30

Serdecznie zapraszamy!

Salezjanie ks. Bosko