Ks. dr Janusz Nowiński SDB, Kustosz Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie, wyróżniony nagrodą Wojewody Wielkopolskiego

Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wielkopolsce, które odbyły się w dniu 26 kwietnia w pałacu w Kościelcu koło Koła, przyznano nagrody osobom, które położyły szczególne zasługi na polu ochrony zabytków w województwie wielkopolskim. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska wyróżniki tą nagrodą ks. dra Janusza Nowińskiego SDB – Kustosza Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie.

Czytaj całość →

„Niech Chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku” (Ps 149, 6)

„To nie jest rekonstrukcja wydarzeń ze średniowiecza, tylko bardzo mocna, radykalna decyzja w dwudziestym pierwszym wieku, aby zostać wojownikiem Boga, rycerzem Maryi.” – te słowa wypowiedziane przez ks. Dominika Chmielewskiego brzmią wyjątkowo w barokowym, pocysterskim lądzkim kościele. Mają szczególny wydźwięk, gdyż są skierowane do stu pięćdziesięciu mężczyzn z mieczami w rękach. Co oni robią w murach klasztoru i po co im miecze – w 2017 roku, 22 kwietnia?

Czytaj całość →

Droga Przełomu

Czołowe lampki spinające siostrzane welony, górskie buty i dresowe spodnie wystające spod sutanny, cisza zakłócana jedynie rytmem stawianych kroków i szczekaniem psów pilnujących domów. Prawie 40 kołyszących się świateł latarek jednostajnie posuwa się naprzód przez drogi, wsie, lasy, pola, sady…

Czytaj całość →

Grunt to rodzinka!

Ksiądz Bosko od początku swojej działalności wychowawczej pisał bardzo wiele listów. Gdy powstawało coraz więcej domów salezjańskich Ksiądz Bosko zaczął pisać już nie tylko do pojedynczych osób, ale do całych wspólnot. Listy te były, i są do dzisiaj, nazywane WIĄZANKAMI. Ta tradycja jest podtrzymywana przez kolejnych Przełożonych Generalnych Towarzystwa Salezjańskiego.

Czytaj całość →

Niepokalana

Jest cicha, miła, otwarta, troskliwa, ciepła. Nie ma chyba człowieka na ziemi, który by nie wypowiedział jej imienia. Wielu przyznaje się do bliskiej z Nią relacji. Zawsze kiedy krzykniesz MAMO, Ona przychodzi ci z pomocą.

Czytaj całość →

Kwartalny Dzień Skupienia

Msza święta jest dla nas salezjanów czymś codziennym, ale tak naprawdę w istocie jest centralnym wydarzeniem w każdej wspólnocie salezjańskiej. Czytamy o tym w Konstytucjach Salezjańskich i takie przesłanie usłyszeliśmy podczas kwartalnego dnia skupienia w naszej lądzkiej wspólnocie. To właśnie o Eucharystii mówił ks. Adam Paszek SDB, wikariusz inspektora Inspektorii Krakowskiej w czasie konferencji ascetycznej, która 5 grudnia rozpoczęła dzień skupienia w naszej wspólnocie zakonnej. Ks. Adam zwrócił uwagę na przeżywanie Mszy św. bo przecież powinna ona stanowić centralny punkt każdego dnia i być niejako wielkim świętem. Jednak grozi nam oczywiste niebezpieczeństwo, że przeżywana codziennie Najświętsza Ofiara spowszednieje i stanie się (…)

Czytaj całość →