Nowy Rektor w lądzkim seminarium

Dnia 16 września w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą miało miejsce uroczyste przekazanie funkcji dyrektora domu formacyjnego. Nowym przełożonym został ks. dr Ryszard Sadowski, który tym samym rozpoczął sześcioletnią kadencję rektora postnowicjatu salezjańskiego. Obrzęd przejęcia władzy odbył się podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. inspektor Marek Chmielewski, prowincjał pilski.

Czytaj całość →

VI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 12-13 czerwca pod hasłem „Misje, kościoły i klasztory”. Przeszło tysiąc lat temu, w 966 roku, Mieszko I, potężny władca pogańskiego kraju, przyjął chrzest. W dwa lata później na ziemi polskiej pojawił się biskup Jordan z zadaniem nawrócenia jej mieszkańców na wiarę Chrystusową. Misja nie była łatwa – z jednej strony człowiek wychowany w kulturze zachodnioeuropejskiej, z drugiej zaś tłumy ludzi wyznających wiarę swoich przodków i podejrzliwie spoglądających na obcą religię. Nikt nie wie, ile trudu kosztowało go przekonanie ich do Boga, którego kochał, jednak dzięki wsparciu księcia oraz swoich współtowarzyszy, cierpliwie przemierzał kraj (…)

Czytaj całość →

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego

W sobotę 25 września 2010 roku odbędzie się w Lądzie inauguracja roku akademickiego. Nowy rok seminaryjny rozpoczniemy o godz. 10.00 mszą świętą, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski. Wykład inauguracyjny pt. „Główna problematyka ekofilozofii” przedstawi wieloletni dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga. W imieniu lądzkiej wspólnoty salezjańskiej serdecznie zapraszam wszystkich Współbraci i Przyjaciół naszego seminarium do wzięcia udziału w tej uroczystości. Ks. Ryszard Sadowski, SDB

Czytaj całość →