Czym jest Art. 43?

Art. 43 to salezjańska grupa medialna wykorzystująca przekaz społeczny do realizowania zadań apostolskich posłannictwa salezjańskiego. Wiemy jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywają mass-media, dlatego dzięki nim pragniemy włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji i nieść Dobrą Nowinę wszystkim, a w szczególności ubogiej młodzieży.

 

Dlaczego Art. 43?

Nazwa Art. 43 wywodzi się od 43. artykułu Konstytucji Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, mówiącego iż: Pracujemy w dziedzinie przekazu społecznego. Jest to szczególne pole działania, które należy do priorytetowych zadań apostolskich posłannictwa salezjańskiego. Nasz Założyciel wyczuwał doniosłość tej szkoły dla mas, która tworzy kulturę i upowszechnia wzorce życia i zaangażował się w oryginalne przedsięwzięcia apostolskie, aby bronić i podtrzymywać wiarę ludu. Za jego przykładem uznajemy za dary Boże wielkie możliwości, jakie przekaz społeczny stwarza dla wychowania i ewangelizacji.

 

Jakie są cele Art. 43?

Z tego samego artykułu wypływają cele i zadania naszej grupy, a są to między innymi:

  • obrona i podtrzymywanie wiary
  • dzieło nowej ewangelizacji
  • propagowanie wartości chrześcijańskich i ukazywanie ideałów
  • wychowywanie i kształtowanie młodego człowieka
  • kształcenie i rozwój intelektualny młodzieży
  • pomoc w rozpoznawaniu drogi życiowej
  • rozpowszechnianie charyzmatu księdza Bosko – naszego Ojca i Założyciela

 

Jak powstał Art. 43?

Grupa powstała w 2007 roku z inicjatywy trzech współbraci salezjanów – kleryków Wyższego Seminarium Duchownego TS w Krakowie, pragnących przy pomocy ogólnodostępnych środków masowego przekazu, docierać do zagubionej i pozostawionej sobie młodzieży, ukazując im Jezusa Chrystusa i Jego naukę.

 

Co dzisiaj robi Art. 43?

Na chwilę obecną grupa Art. 43 działa w dwóch ośrodkach: Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie i Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Tworzymy różnego rodzaju filmy, reportaże, prowadzimy strony internetowe, wydajemy także biuletyny. Nasze dokonania można obejrzeć na portalu youtube na koncie LadWSDTS.