naucyzcielelele13 grudnia- kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dzień refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością naszego narodu. W przededniu tego wspomnienia w lądzkim klasztorze odbyło się  adwentowe spotkanie dla pracowników oświaty.          
            Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań przygotowywanych przez nasze seminarium dla nauczycieli z pobliskich szkół. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Hieronim Szczepaniak, dziekan dekanatu słupeckiego. Kazanie wygłosił rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Mariusz Chamarczuk SDB, Podczas kazania nawiązał do adwentowego czekania, do osoby Maryi oraz do rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Po Eucharystii grupa nauczycieli przybyła do lądzkiego klasztoru udała się do Sali Opackiej, gdzie zostało zaprezentowane nagranie wywiadu przeprowadzonego z ks. Tomaszem Kościelnym w ramach projektu IPN. Obejrzeliśmy wspomnienia dotyczące minionej epoki oraz samego stanu wojennego. W filmie ks. Tomasz opowiadał o tym, czym wtedy się zajmował, jak stan wojenny przeżył on sam oraz jego najbliżsi. Mówił również o patriotyzmie, bohaterach tamtego okresu – swoich kolegach z podziemia oraz o działalności komunistycznych służb bezpieczeństwa w czasie stanu wojennego.     Później sam ks. Tomasz wygłosił do nauczycieli krótką konferencję dotyczącą dylematów wychowania w dzisiejszych czasach.
Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Sława rycerzom przegranym”, które zostało przygotowane przez młodych salezjanów, pod czujnym okiem nauczyciela, poety i wykładowcy pana Mirosława Antoniego Glazika (M.A.G). Miniatura teatralna dotyczyła osoby bł. księdza Jerzego Popiełuszki, bohatera tego okresu. Była to okazja do chwili zadumy nad postacią błogosławionego oraz wydarzeń z nim związanych.
Na koniec spotkania nauczyciele zostali zaproszeni, na mały poczęstunek, podczas którego mieli oni okazję podzielić się opłatkiem tak z przełożonymi lądzkiej wspólnoty, księdzem dziekanem jak również sami między sobą. Życzenia nauczycielom złożyli najpierw dziekan dekanatu słupeckiego, a po nim rektor WSD TS.  Spotkanie przy kawie było dla nauczycieli szansą na podzielenie się swoim doświadczeniem, porozmawianie również na tematy nie dotyczące szkoły oraz na lepsze poznanie się.
Sami nauczyciele wychodzili ze spotkania zadowoleni oraz wdzięczni salezjanom za możliwość spotkania oraz refleksji i chwili zatrzymania nad sprawami istotnymi. Salezjanie zaś obiecali obecnym, że nie było to ostatnie spotkanie i już zaprosili na kolejne, które jest planowane na czas Wielkiego Postu.

kl. Paweł Pełka SDB