Rorate caeli desuper tymi słowami zaczyna się adwentowa pieśń „Spuśćcie rosę niebiosa”.  Zwyczajowo mszę roratnią odprawia się rano, jednak w naszej parafii, ze względu na duże odległości do szkół, tę mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie sprawuje się wieczorem.

Dzieci przychodzą na każde roraty ze swoimi lampionami i wśród ciemności towarzyszą księdzu w procesji wejścia. Codziennie o jeden stopień na drabince zniża się figurkę Pana Jezusa, co symbolizuje nadchodzenie Świąt Bożego Narodzenia.

6 grudnia na Mszę Świętą do lądzkiego kościoła przybył gość specjalny – Biskup Mikołaj z Miry, który jest patronem parafii. Jak podkreślał ksiądz Proboszcz, biskup przybył z niezapowiedzianą wizytą szczególnie do dzieci. Gość usiadł na specjalnie przygotowanym tronie i opowiedział o sobie, po czym przystąpił do, najbardziej lubianego przez dzieci, wręczania prezentów.