Dzień Pański — jak nazywano niedziel już w czasach apostolskich — cieszył się zawsze w dziejach Kościoła szczególnym poważaniem ze względu na swą ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium. W rytmie tygodnia, wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina bowiem dzień zmartwychwstania Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek «nowego stworzenia»
Jan Paweł II, Dies Domini
                   Liturgia jest szczytem działalności Kościoła oraz źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Od 32 lat w lądzkim klasztorze zjeżdżają się biskupi, profesorowie, kapłani, alumni i wierni, aby pochylić się nad pięknem i bogactwem liturgii oraz poddać ją głębokiej refleksji naukowej. W tym roku nie było inaczej.
XXXIII Sympozjum Liturgiczne w Lądzie odbyło się 18 października i zgromadziło wiele wyśmienitych postaci świata nauki. Temat sympozjum brzmiał „Aby lepiej rozumieć i przeżywać Dzień Pański”. O roli niedzieli w życiu chrześcijanina przypominali nam prelegenci: ks. bp. dr Adam Bałabuch, ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk (PWT), ks. dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. dr Dariusz Buksik (WSH TWP) oraz ks. dr Radosław Błaszczyk, katecheta i liturgista w naszym seminarium. Patronatem naukowym wydarzenia było Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
Sympozjum uroczyście rozpoczął ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, rektor WSDTS w Lądzie, który przywitał wszystkich gości i wprowadził w tematykę konferencji. W pierwszej części sympozjum wysłuchaliśmy bardzo ciekawychi intrygujących wykładów. Prelegenci przybliżali nam zagadnienia związane ze świętowaniem Dnia Pańskiego, podkreślając jego mistyczny i uświęcający charakter. Po pierwszej sesji naukowej udaliśmy się do kościoła parafialnego pw. NMP i św. Mikołaja, aby uczestniczyć w centralnym wydarzeniu naszego spotkania jakim była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz delegat ds. Duszpasterstwa Ministrantów przy Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup wygłosił także homilię nawiązującą do zagadnień sympozjum. Po Mszy świętej oraz uroczystym obiedzie udaliśmy się na drugą sesję naukową, która została zakończona dyskusją.
Z pewnością lądzkie sympozja liturgiczne są pięknym doświadczeniem żywego Kościoła, reprezentowanego przez kapłanów, alumnów seminariów oraz wiernych, który stale rozwija się i pragnie pogłębiać wiedzę o liturgii. Była to również dobra okazja do wymiany doświadczeń przeżywania niedzieli nie tylko od strony praktycznej, ale także w sferzeducha i psychiki. Jesteśmy świadomi, iż na tematy związane z Dniem Pańskim można byłoby zorganizować kilka, jak nie kilkanaście konferencji naukowych. Cieszy nas bardzo, że sympozja, które odbywają się w naszym klasztorze mogą wnieść wiele dobra w rozwój teologii liturgii, a także życie codzienne każdego chrześcijanina.