na wsdts23 czerwca, w dzień ojca, czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie zdało  egzamin licencjacki z pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej. Ten ważny moment, któremu z całą pewnością błogosławił Ojciec niebieski, był zwieńczeniem całorocznej pracy i ciągłego rozwoju w dziedzinie pedagogiki studentów: Sebastiana Bełza, Marcina Bielawnego oraz Patryka Chmielewskiego z inspektorii krakowskiej, a także Damiana Okroja z inspektorii pilskiej.

Pilnie zdawali egzaminy, wczytywali się w interesującą literaturę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną. Zaliczali praktyki w różnych ośrodkach salezjańskich i państwowych. Gorliwie pisali pracę licencjacką pod bacznym i czujnym okiem pani prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus. Prace te dotyczyły następujących zagadnień: katechezy szkolnej w gimnazjum, roli muzyki w wychowaniu, zagadnień sozologicznych w resocjalizacji oraz problemu sieroctwa. Dzięki tym wysiłkom zdobyli tytuł licencjata z pedagogiki, a więc wykształcenie wyższe. To oznacza, że mogą podjąć się pracy wychowawczej jako wykwalifikowani pedagodzy. Ich pracę i  wysiłek włożony we własny rozwój ukoronował werdykt komisji egzaminacyjnej, która z wielką radością i przyjemnością oznajmiła, że wszyscy studenci zostali ocenieni pozytywnie, a napisane prace zostały obronione, jedna nawet z wyróżnieniem.

Współbraciom – absolwentom pedagogiki UKSW serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. Niech Bóg Ojciec nadal błogosławi ich działaniom podejmowanym dla dobra dzieci i młodzieży.

 

kl. Michał Jeszke SDB