W 2017 roku przypada 75. rocznica męczeńskiej śmierci Poznańskiej Piątki – pięciu wychowanków salezjańskich. Stąd wiele inicjatyw i okazji do świętowania, a między innymi projekt #MłodzieżnaPiątkę!
https://www.facebook.com/MlodzieznaPiatke/

Główne, ogólnopolskie obchody planowane są podczas spotkania młodzieży oratoryjnej w Poznaniu 10 czerwca 2017 r. Ponadto 15 listopada 2017 r.  w  naszym seminarium odbędzie się konferencja naukowa o wychowankach salezjańskich w walce o wolną Polskę pt.: „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem”.

Już teraz serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji na temat obchodów i życia Błogosławionych Oratorianów z Poznania na stronach:

http://www.wiernidokonca.pl/

http://poznanskapiatka.pl/

http://salezjanie.pl/

http://spm.salezjanie.pl/

http://megafon.salezjanie.pl/megafon/

 

Kalendarz spotkań i imprez masowych poświęconych upamiętnieniu „Poznańskiej Piątki” w ramach projektu „Młodzież na Piątkę”:

 

Styczeń 2017

7 stycznia 2017 – IX Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę
27-29 stycznia 2017 – Spotkanie młodzieży Ruchu „Światło – Życie” z inspektorii pilskiej w Dębnie Lubuskim
27-29 stycznia 2017 – Provocatio Student II, Czerwińsk 

Luty

13-18 lutego 2017 – Formacyjne Spotkanie Młodych w Krakowie
18 lutego -4 marca V Pilskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 25 marca poświęcenie pamiątkowej tablicy dedykowanej „Poznańskiej Piątce” w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile
24-26 lutego 2017 – Formacyjne Spotkanie Młodych w Pieszycach
24-26 lutego 2017, Saruel, Czerwińsk 

Marzec

5 marca 2017 – Poświęcenie „Serca dla Inki” w kościele parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Łomiankach
31 marca – 2 kwietnia 2017 – Formacyjne Spotkanie Młodych w Poznaniu
3-5 marca 2017 – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży salezjańskiej w Futsalu w Dobieszczyźnie.
11 marca 2017 – Rozgrywki sportowe i spotkanie formacyjne dla Liturgicznej Służby Ołtarza w Miękini.
17-19 marca – II spotkanie animatorów, Kraków 

Kwiecień

2 kwietnia 2017 – „Poznańska Piątka, Inka i inni. Salezjańska młodzież w walce o niepodległa Polskę” wykład ks. dra Jarosława Wąsowicza w Duszpasterstwie Akademickim „Węzeł” w Łodzi
23 kwietnia – Spotkanie powołaniowe „Chcę być salezjaninem jak Franciszek Kęsy” w Główczyce
28-30 kwietnia – Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza inspektorii Pilskiej, Dębno Lubuskie
28-30 kwietnia – Inspektorialne Spotkanie Animatorów, Czerwińsk
30 kwietnia – 3 maja 2017 roku – Pielgrzymka Służby Liturgicznej inspektorii wrocławskiej do Twardogóry 

Maj

5-7 maja 2017 Savionalia, Kraków
5-7 maja 2017 Dominikalia, Ostróda
12-14 maja 2017, Provocatio Normal III, Czerwińsk
19-21 maja 2017, Saruel, Czerwińsk 

Czerwiec

czerwiec 2017 – 76. Zjazd ogólnopolski Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej
2- 4 czerwca 2017 –  Ruch „Światło Życie” inspektorii pilskiej Centralna Oaza Matka
2– 4 czerwca 2017  Spotkanie powołaniowe „Chcę być księdzem jak Franciszek Kęsy”, Dębo Lubuskie – 400 osób
2-4 czerwca 2017 –Provocatio student III
10-11 czerwca 2017 – Spotkanie młodzieży oratoryjnej z inspektorii wrocławskiej Poznań
10 czerwca 2017 – Centralne uroczystości 75. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionych męczenników Poznań
24 czerwca – 05 lipca 2017 – Rekolekcje ewangelizacyjne „Pustynia Miast”
24-29 czerwca 2017 – Szkoła Animatora Salezjańskiego inspektorii wrocławskiej Tarnowskie Góry
26 czerwca-12 lipca 2017 – I turnus rekolekcji Ruchu „Światło – Życie” inspektorii pilskiej
24 czerwca 2017 – „Wierni do końca”. Poznańska piątka wychowanków salezjańskich, żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej i męczenników II wojny światowej. Konferencja naukowa z okazji 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego. Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie Pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 24 czerwca 2017 roku.

Lipiec

3-6 lipca 2017, spotkanie animatorów, spotkanie wakacyjne
11-22 lipca- XV Rajd Don Bosco Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych
12 lipca-28 lipca– II turnus rekolekcji Ruchu „Światło – Życie” inspektorii pilskiej
12-21 lipca 2017 – Wakacje na 5, Wągrowiec
22-31 lipca 2017 – Wakacje na 5, Wągrowiec
15-24 lipca 2017 – XXVII Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy
31 lipca-10 sierpnia –  rekolekcje animatorów Ruchu „Światło – Życie” inspektorii pilskiej KODA
30 lipca – 14 sierpnia XXVI Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna  – 250 osób
28 lipca – 4 sierpnia, Szkoła Animatora Oratorium, Czerwińsk
29 lipca – 10 sierpnia XXV Piesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę

Sierpień

01 – 06 sierpnia – Rekolekcje rodzinne – Łódź 350 osób (ok 150 dzieci i młodzież)
10 sierpnia 2017 – XXXVII Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę
23 sierpnia 2017- Obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci „Poznańskiej Piątki”. Fort VII w Poznaniu. Kibice Lecha Poznań.
24-27 sierpnia 2017 – Obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci „Poznańskiej Piątki”. MGS Wrocław – Drezno
24-27 sierpnia 2017 – Campo Bosco w Czerwińsku
24 – 27 sierpnia 2017  – Boski Festiwal (800 osób) 

Wrzesień

7 września 2017 – Poświęcenie głazu z pamiątkową tablicą w miejscu urodzenia bł. Czesława Jóźwiaka Bydgoszcz
15-17 września 2017 – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, Kraków
23 września 2017 – Rozgrywki sportowe i spotkanie formacyjne dla Liturgicznej Służby Ołtarza we Wrocławiu.

Październik

6-8 października 2017, Oratoriada – spotkanie formacyjne dla kandydatów i animatorów oratorium, Wrocław
20-22 października 2017, Formacyjne Spotkanie Młodych, Twardogóra 

Listopad

10-12 listopada 2017, Formacyjne Spotkanie Młodych, Marianówka
15 listopada 2017 – „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem”. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę. Konferencja naukowa. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Instytut pamięci Narodowej w Poznaniu 

Grudzień

1-3 grudnia 2017, Oratoriada – spotkanie formacyjne dla kandydatów i animatorów oratorium, Lubin

Styczeń 2018

6 stycznia – X Jubileuszowa Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę

 

Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik i Jarogniew Wojciechowski. Ci młodzi ludzie przed wojną aktywnie angażowali się w działalność oratorium salezjańskiego przy ul. Wronieckiej w Poznaniu, w którym realizowane było wychowawcze wyzwanie pozostawione przez świętego Jana Bosko, aby wychowywać młodych ludzi na dobrych chrześcijan i prawych obywateli. Chłopcy byli animatorami w oratorium, należeli do różnych grup formacyjnych, twórczo realizowali swoje młodzieńcze pasje.

Po wybuchu II wojny światowej zaangażowali się w działalność Narodowej Organizacji Bojowej, organizacji wojskowej utworzonej 16 listopada 1939 roku w Poznaniu przez przedwojennych działaczy Stronnictwa Narodowego. Jej działalność objęła cały obszar Ziem Zachodnich wcielonych do Rzeszy, w tym głównie Wielkopolskę. NOB została rozbita poprzez aresztowania gestapo w 1940 i 1941 roku.
Działalność konspiracyjna salezjańskich oratorianów została przerwana ich aresztowaniem. W dniu 21 września 1940 r. jako pierwszego zatrzymano Edwarda Klinika, pozostałych chłopców aresztowano dwa dni później. Początkowo przetrzymywano ich w poznańskiej siedzibie gestapo tzw. Domu Żołnierza. Tu rozpoczęto przesłuchiwania i tortury. Najbardziej znęcano się nad Czesławem Jóźwiakiem, gdyż podejrzewano go o przewodzenie w grupie. O swoim pierwszym przesłuchaniu dwa dni po aresztowaniu Edward Klinik napisał: Poniedziałek – pierwsze śledztwo – jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu, którego nigdy nie zapomnę. Podczas tortur chłopcy nie przyznali się do działalności konspiracyjnej w Narodowej Organizacji Bojowej. Wkrótce zostali przewiezieni do osławionego Fortu VII w Poznaniu. Tak rozpoczęła się ich droga męczeństwa. Wiodła ona przez więzienia w Poznaniu, we Wronkach, Berlinie, Zwickau.

Ostateczny wyrok w sprawie salezjańskich oratorianów zapadł 31 lipca 1942 roku. Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Zwickau skazał oskarżonych „z powodu przygotowań do zdrady stanu” na karę śmierci. Uznał ich za winnych działalności w Stronnictwie Narodowym, które zmierza do obalenia III Rzeszy i powołania niepodległego Państwa Polskiego. Wyrok odczytano oskarżonym 3 sierpnia 1942 roku. W dniu 18 sierpnia 1942 r. wychowankowie salezjańskiego oratorium zostali przewiezieni z Zwickau do Drezna. Tu byli więzieni w gmachu Sądu Krajowego przy Münchner Platz. Wyrok został wykonany 24 sierpnia 1942 roku.

Po wojnie świadectwo męczeńskiej śmierci „Poznańskiej Piątki” było pielęgnowane w przez Zgromadzenie Salezjańskie. W 1947 roku w miesięczniku „Pokłosie Salezjańskie” po raz pierwszy wydrukowało listy chłopaków napisane przez egzekucją do najbliższych, pełne pogody ducha i wiary w Bożą opiekę. W 1999 roku znaleźli się oni w gronie 108 męczenników II wojny światowej wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II w Warszawie. Od tej pory sława męczeństwa wychowanków salezjańskich prężnie się rozprzestrzeniała, także poza granicami Polski.