W kwietniu br. minęło 90 lat od objęcia przez salezjanów dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą. Okoliczność ta stała się powodem wydania przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. św. Wojciecha monografii: Salezjanie w Lądzie 1921-2011, której redaktorem jest ks. Janusz Nowiński SDB.

Publikacja ta wpisuje się w ideę upa­miętniania dziejów tego wyjątkowego miejsca, a przede wszystkim zbiera i uzupełnia infor­macje o licznym gronie salezjanów, którzy przez ostatnich dziewięć dekad tworzyli i tworzą najnowszą historię Lądu.

Monografię rozpoczyna kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziewięciu dekad salezjańskiej obecności w Lądzie. Część merytoryczna podzielona jest na trzy rozdziały: Wspólnota i jej dom; Dzieła prowadzone w Lądzie; Salezjanie z Lądu dla Kościoła i społeczności lokalnych. Autorzy dziesięciu artykułów prezentują w nich różne aspekty 90-letniej obecności salezjanów w tym zabytkowym opactwie, wpisanym ostatnio na listę Pomników Historii. Publikowanym tekstom towarzyszy ponad 250 fotografii, wybranych i opisanych przez ks. Janusza Nowińskiego, w większości reprodukowanych po raz pierwszy. Monografia zawiera też bibliografię, streszczenia w języku angielskim, włoskim i niemieckim oraz indeks osób. Autorem projektu i opracowania graficznego książki jest Sławomir Krajewski.

Salezjanie w Lądzie 1921-2011, redakcja ks. Janusz Nowiński SDB, Warszawa-Ląd 2011, opracowanie graficzne: Sławomir Krajewski Wydawnictwo Tamkapress.