ŚwięceniaKapłańskie094 Drodzy Współbracia!

W dniu 21 maja 2016 roku, w kościele p.w. NMP i św. Mikołaja w Lądzie nad Wartą, odbędzie się uroczysta Msza święta z udzieleniem święceń prezbiteratu diakonom z Inspektorii p.w. św. Wojciecha. Są nimi: Mateusz Macinkiewicz, Arkadiusz Orzechowski, Łukasz Piskuła, Grzegorz Siwak, Krzysztof Tomeczkowski. Święceń udzieli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Kapłanów planujących wzięcie udziału w uroczystości zapraszam do koncelebry. Zakrystia mieści się w Sali Opackiej. Proszę o przybycie do zakrystii do godziny 1015. Ornaty zarezerwowane są dla Księży Inspektorów, Proboszczów z parafii neoprezbiterów oraz zaproszonych gości – proszę więc o zabranie własnej alby i stuły. Podczas liturgii proszę zajmować miejsca w stallach i krzesłach w prezbiterium, zgodnie ze wskazaniami alumnów porządkowych i kart rezerwacji.

Parking główny znajduje się na boisku seminaryjnym – harcerze będą wskazywać drogę dojazdu od wschodniej strony klasztoru. Dziedziniec seminarium rezerwujemy dla pojazdów gości oficjalnych oraz rodzin neoprezbiterów.

Posiłek w refektarzu i galerii gwarantujemy gościom oficjalnym, rodzinom diakonów oraz chórowi, natomiast inni uczestnicy uroczystości będą mogli skorzystać z cateringu na dziedzińcu klasztoru.

Informacje dla wiernych

Msza święta rozpocznie się o godzinie 1030. Miejsca znajdujące się najbliżej prezbiterium są zarezerwowane dla najbliższej rodziny kandydatów na prezbiterów. Parking główny (zwłaszcza dla autokarów) przewidziany jest na boisku seminaryjnym. Wszelkich niezbędnych informacji udzielać będą alumni ze służby porządkowej oraz harcerze.

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB

/Rektor WSD TS w Lądzie/