Logo 2012_2013 PLMinęło ponad 160 lat odkąd powstał system prewencyjny. Świat poszedł naprzód, zmieniła się młodzież, zmieniły się też niemal wszystkie możliwe konteksty: od społeczno-politycznego, przez kulturowy, a na religijnym kończąc. Jedno pozostało takie samo: nagląca potrzeba wychowawców, którzy pomogą młodzieży odnaleźć się w tym wszystkim.

Dlatego w roku pedagogii księdza Bosko, nasz Przełożony Generalny w swej najnowszej wiązance wzywa nas do pogłębienia i dostosowania systemu prewencyjnego do dzisiejszych czasów. „Trzeba unowocześnić jego zasady, pojęcia i wstępne ukierunkowania, dokonując nowej interpretacji na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej zarówno głównych założeń ideowych, jak i wszelkich ukierunkowań metodologicznych.”

 Ksiądz Generał duży nacisk kładzie na ponowną promocję hasła  „uczciwy obywatel” i „dobry chrześcijanin”. O ile to pierwsze wydaje się być jedynie kwestią dogłębnej refleksji nad tym, jak w praktyce uwrażliwić młodzież na potrzeby społeczeństwa i doprowadzić do jej zaangażowania, to aktualizacja „dobrego chrześcijanina” może nastręczać pewnych trudności. Przede wszystkim nie mamy już do czynienia ze społeczeństwem jednowyznaniowym, lecz z pluralizmem religijnym, kulturowym i etnicznym. Nie bez znaczenia jest też powszechne odejście od pedagogiki posłuszeństwa. W tej nowej sytuacji musimy wypracować i wypromować taki sposób wychowania w duchu wolności i otwartości, który będzie prowadził do ukształtowania osób odpowiedzialnych i konstruktywnie krytycznych.

Don Chavez

Ksiądz Chavez każe nam również zastanowić się nad naszym profesjonalizmem w pracy z młodzieżą, czy przypadkiem nie dzieje się tak, że dzisiejsi salezjanie czują się wobec młodzieży bezbronni? I czy w naszych sercach można rzeczywiście odkryć bogactwo natury ludzkiej napełnionej i ożywionej darem łaski Jezusa Chrystusa?

Na koniec, dla głębszego zrozumienia i realizacji głównych punktów wiązanki, ksiądz Generał proponuje lekturę m. in. Listu z Rzymu, biografii trzech wychowanków ks. Bosko oraz innych tekstów ilustrujących doświadczenie wychowawcze naszego założyciela.

kl. Adam Cieślak SDB

Prezentację wiązanki można przeczytać klikając w plakat:

 

wiazanka_2013_plakat