Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
wraz 

z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

serdecznie zapraszają na

II MIĘDZYNARODOWE LĄDZKIE SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE

które odbędzie się 25 kwietnia w Lądzie nad Wartą.  

Tematem sympozjum będzie:

„Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości”. 

Tu można pobrać kartę zgłoszeniową: Karta zgloszenia na sympozjuSympozjum pedagogiczne ver. 2