Z zapałem do pracy!

„Rok akademicki 2017/2018 uważam za otwarty” – tymi słowami rektor WSD TS zainaugurował nowy rok pracy intelektualnej i duchowej w Lądzie nad Wartą 

Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, po której udaliśmy się na Salę Opacką, na część akademijną. Wysłuchaliśmy sprawozdania z poprzedniego roku pracy uczelni, a zaraz potem miała miejsce immatrykulacja alumnów pierwszego roku i wykład inauguracyjny dra Dariusza Wesołowskiego z Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, pod tytułem: „Wielu nauczycieli, niewielu ojców”. Na koniec odśpiewaliśmy tradycyjne, studenckie „Gaudeamus igitur”. Wieczorem w lądzkim kościele odbył się koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej wraz z solistami, pod tytułem „Jak skomponować operę? Historia czarodziejskiego fletu”.

Wśród przybyłych osób wspomnieć należy księdza inspektora Jarosława Pizonia – prowincjała inspektorii wrocławskiej oraz wikariuszy przełożonych z pozostałych inspektorii: ks.  dra Marcina Kaznowskiego z Krakowa, ks. dra Adama Popławskiego z Piły,  ks. dra Przemysława Solarskiego z Warszawy.

Według Konstytucji Towarzystwa Salezjańskiego, etap formacji nazwany postnowicjatem ma pomóc nam dojść do integracji wiary, kultury i życia. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku akademickim i formacyjnym, zapowiedzianym przez tak bogatą religijnie, treściowo i artystycznie inaugurację, przybliżymy się do tego ideału.