usamodzielnienieCzęstochowa zazwyczaj kojarzy się nam z Jasną Górą, z pielgrzymkami, a niektórym z odpustami i kramami z dewocjonaliami. Jednak salezjanie, którzy w Częstochowie od wielu lat prowadzą parafię i ośrodki dla dzieci i młodzieży, od dwóch lat organizują Sympozjum Pedagogiczne. Czterech przedstawicieli naszego domu miało okazję, by uczestniczyć w drugiej edycji tego wydarzenia, która odbyła się w dniu 8 listopada.

Sympozjum naukowe to przede wszystkim możliwość pogłębionej refleksji na dany temat. W tym roku pochylano się nad usamodzielnieniem – zarówno rozumianym jako proces, który musi przejść wychowanek placówki, aby ją opuścić, jak również w sensie wychowania dziecka do samowychowania. W tej refleksji pomagali nam wybitni wykładowcy – ks. prof. UPS dr Zbigniew Formella SDB oraz ks. dr Marek Dziewiecki. Dali oni podstawę teoretyczną do części praktycznej, która nastąpiła po przerwie kawowej, w której głos zabrali Anna Gajda ze stowarzyszenia „Dla rodziny”, Anna Kościańska z PKPS Częstochowa, ks. Tomasz Kościelny – prorektor z Lądu oraz Jarosław Banasiak z Fundacji Robinson Crusoe. Każdy z nich z innej strony ukazał proces usamodzielnienia.

Szczególnie ubogacającym momentem była dyskusja, moderowana przez panią prof. UKSW dr hab. Annę Fidelus, prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, która również prowadziła obie części sympozjum – teoretyczną z ks. mgr Tomaszem Kościelnym, a praktyczną z ks. dr Markiem Dziewieckim. Nie można oczywiście zapomnieć o pierwszym punkcie programu, którym był występ dzieci z salezjańskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej z Częstochowy, które pokazały krótką, aczkolwiek interesującą sztukę o Księdzu Bosko i jego wpływie na dzisiejszego człowieka.

Zarówno w podróży do Częstochowy, jak i w drodze powrotnej, sympozjum było przyczynkiem do długich i owocnych dyskusji pedagogicznych w naszym gronie. Trzeba teraz mieć tylko nadzieję, że tak dyskusje, jak i wysłuchane referaty, przyniosą dobre owoce.

Kl. Rafał Chabowski SDB

zdjęcie – źródło: http://lublin.ngo.pl/