DSC_5568Dnia 8 lutego nadszedł czas wizytacji nadzwyczajnej dzieła salezjańskiego w Lądzie. W imieniu dziesiątego następcy Księdza Bosko, do wspólnoty Św. Bernarda przybył Radca Generalny regionu Europy środkowo-północnej Ksiądz Tadeusz Rozmus. Wizytacja trwać będzie do 11 lutego.

Już na początku wizytator zaznaczył, że celem jego obecności jest ukazanie dobra w naszym dziele, które tak często umyka naszym oczom w codzienności.

Rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy świętej, kazanie wygłosił Ksiądz Radca, a podkreślił w nim trzy bardzo ważne aspekty naszego salezjańskiego charyzmatu: modlitwa, wspólnota i posłannictwo salezjańskie. Mówca nawiązał także do jednego z większych problemów obecnych Polsce, a mianowicie do słabego uświadamiania sobie naszej tożsamości salezjańskiej. Wielu z nas źle ją pojmuje sądząc, że rozpocznie swoją działalność po zakończeniu formacji początkowej. Tymczasem salezjanami stajemy się od momentu pierwszych ślubów i wtedy już zaczynamy prawdziwą drogę „aktualizowania księdza Bosko” w dzisiejszych czasach.

Płynie z tego jednak pewne zagrożenie, byśmy nie stali się aktywistami, którzy nie mają czasu na osobistą modlitwę. Niosłoby to za sobą pracę, która w swojej treści nie jest salezjańska, ponieważ mamy w pierwszej kolejności nieść młodym ludziom Boga, a bez Jezusa w sercu nie jesteśmy tego w stanie zrobić.

W czasie wizytacji Ksiądz Radca nie tylko obejrzy i zwizytuje całe dzieło, ale także spotka się z każdym współbratem osobiście. Jest to uprzywilejowany czas, w którym każdy salezjanin może poruszyć sprawy, które leżą mu na sercu.

Tak kompleksowo przeprowadzona wizytacja da nam obraz wspólnoty i pomoże dostrzec wielkie dobro, jakie ze sobą niesie.

Kl. Dominik Iwański sdb