Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Lądzie na coroczne Walne Zgromadzenie, na którym Zarząd Stowarzyszenia złoży sprawozdanie roczne, a także zostaną podjęte aktualne tematy wychowawcze oraz uaktualnienie Statutu.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 15 kwietnia 2012 r. po Mszy św. o godz. 9. 30 której będzie przewodniczył Solenizant ks. dyr. Ryszard Sadowski

Z poważaniem

ks. Mariusz Kowalski

Kierownik Oratorium