Uroczystość Objawienia Pańskiego (potocznie nazywana „Świętem Trzech Króli”) jest znakiem spotkania ludzi z Bogiem, który przynosi im zbawienie. W takim też duchu pragnęliśmy celebrować tę uroczystość w naszej lądzkiej wspólnocie.

     Świętowanie to urozmaiciła kolęda poprowadzona przez Księdza Inspektora. Tradycyjne napisy na drzwiach naszego domu, a przede wszystkim błogosławieństwo, jest niezatartym śladem tego wieczoru.  Nasze świętowanie przedłużyło się aż do dnia następnego kiedy w niedzielę wraz z parafianami spotkaliśmy się w Sali Opackiej na przedstawieniu jasełkowym przygotowanym przez kółko teatralne, działające w naszym Oratorium. Nie obyło się bez śmiechu i atrakcji, ale jakże mogło być inaczej skoro sam ksiądz proboszcz wcielił się w rolę Bacy. Po serdecznych brawach wszyscy przeszliśmy do sali gimnastycznej naszego oratorium. Tam, wokół stołów zastawionych darami przyniesionymi przez parafian, dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia na Nowy Rok 2018. Uroczyste życzenia złożył również wszystkim parafianom sam Ksiądz Inspektor, który wyrażał radość, że może uczestniczyć w spotkaniu, w którym daje się odczuć ducha rodzinnego. Mając nadzieję, że będzie on (duch rodzinny) nam towarzyszył przez cały nadchodzący rok, z nadzieją patrzymy w przyszłość.