Sługa Boży Kard. August Hlond

O Auguście Hlondzie napisano wiele książek i artykułów. Podkreśla się w nich jego mądrość, gruntowne wykształcenie i szybko zdobyte doświadczenie.  W tym roku przypadła 130 rocznica jego urodzin. Rzadko przy takich okazjach wspomina się jednak, że od 12 roku życia, August Hlond związany był ze Zgromadzeniem Salezjańskim, a w wieku 16 lat złożył śluby zakonne w tym Zgromadzeniu. August Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach, w rodzinie bogobojnej i wielodzietnej. Od młodości chciał zostać księdzem. Pewnego dnia skaleczył się poważnie w dłoń. Bliska była konieczność amputacji palca, a to byłoby przeszkodą do wejścia w stan kapłański. Modlił (…)

Czytaj całość →