Czerwińsk nad Wisłą: Spotkanie Rodziców Salezjanów

W sobotę 26 maja br. w Czerwińsku nad Wisłą odbyło się Spotkanie Rodziców Salezjanów. Liczna grupa rodziców, rodzeństwa i bliskich duchowych synów księdza Bosko zgromadziła się wraz z nimi przed cudownym wizerunkiem Pani Mazowsza by dziękować Bogu za łaskę powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, które są nie tylko łaską dla samych powołanych, ale stanowią bezcenny dar Boga dla ich rodzin. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Inspektor Sławomir Łubian SDB, przełożony salezjańskiej prowincji warszawskiej. W swoim kazaniu Ks. Inspektor nawiązując do Dnia Matki wskazał na Maryję jako na Matkę Rodziny Salezjańskiej. Jak podkreślił Maryja jako Wspomożycielka (…)

Czytaj całość →