Jubileusze kapłaństwa

Dzień 20 maja dla lądzkiej wspólnoty seminaryjnej był dniem szczególnym. Tego bowiem dnia zjechali się do seminarium salezjanie-księża, którzy przed 25. i 50. laty przyjmowali tu święcenia kapłańskie. Jubilaci zebrali się wokół Ołtarza Pańskiego, aby sprawować dziękczynną Eucharystię za lata służby Bożej i prosić o umocnienie na dalsze lata kapłaństwa.

Czytaj całość →

Jubileusze kapłaństwa

28 maja w naszej wspólnocie obchodziliśmy radosną uroczystość – salezjanie kapłani z inspektorii pilskiej i warszawskiej świętowali  jubileusze 25- i 50-lecia święceń prebiteratu. Eucharystii przewodniczył oraz kazanie wygłosił Ksiądz Inspektor ks. Sławomir Łubian. Wśród koncelebransów, oprócz obchodzących rocznicę święceń oraz kapłanów z Lądu, nie zabrakło również Księdza Inspektora ks. Marka Chmielewskiego. Ważną dla jubilatów była także obecność ks. Stanisława Jezierskiego, który był zaangażowany w ich wychowanie i formację. Odczytany został wzruszający list ks. Remigiusza Popowskiego, który nie mógł niestety uczestniczyć w uroczystościach. W ciepłym słowie podzielił się on swoim świadectwem kapłańskiego życia oraz cierpienia pełnego nadziei. Jako pamiątkę z tego spotkania jubilaci otrzymali specjalne (…)

Czytaj całość →