Reaktywacja Koła Misyjnego w Lądzie nad Wartą

Ludy nie znające jeszcze Ewangelii stanowiły szczególny przedmiot troski i apostolskiego zapału Księdza Bosko. Nie przestają one pobudzać i podtrzymywać także naszej gorliwości. W pracy misyjnej dostrzegamy bowiem istotny rys naszego Zgromadzenia. Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego, art. 30 Jednym z aspektów salezjańskiego posłannictwa są misje. Ksiądz Bosko chciał, aby jego duchowi synowie głosili Chrystusa na wszystkich stronach świata. Tworząc Zgromadzenie Salezjańskie zaznaczył, że misje są ważnym aspektem w naszym powołaniu w służbie Kościołowi. Otwarci na działanie Ducha Świętego, otwarci na wyzwania dzisiejszego świata oraz na potrzeby Zgromadzenia Salezjańskiego, za zgodą i pomocą przełożonych, wznowiliśmy działalność koła misyjnego w Wyższym (…)

Czytaj całość →