Małe muzykowanie

„Dzisiejsza młodzież jest beznadziejna. Wykolejona, bez perspektyw, wartości. Nie daje nadziei na spokojne i piękne jutro, bo interesuje się tylko głupotami. Pogrąża się w bezsensie, absolutnie nie rozwija swoich talentów.”  – jeśli ktoś tak uważa, niech żałuje, że nie był na Małym Muzykowaniu.

Czytaj całość →

XXVII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne

18 października 2013 roku w lądzkim klasztorze odbyło się XXVII Sympozjum Liturgiczne. Motywem przewodnim było hasło: „Czy bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej?”. Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci, którzy przybyli na sympozjum z różnych stron.

Czytaj całość →

Wiedeńczycy nad Wartą

    Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w ostatnią niedzielę września w kościele pw. NMP i św. Mikołaja w Lądzie miał miejsce koncert muzyki klasycznej. W tym roku odbywał się on pod hasłem „Wiedeńczycy nad Wartą”. Przygotowaliśmy wideorelację w tego koncertu. Zapraszamy do jej obejrzenia i równocześnie do odwiedzania lądzkiej świątyni i klasztoru, a także przybycia na przyszłoroczny koncert!

Czytaj całość →

Nowi przewodnicy!

Dzień 6 grudnia w naszej lądzkiej wspólnocie był bogaty w różne wydarzenia. Jedno z nich było szczególne. Jeżeli człowiek zdaje sobie sprawę, że pocysterski klasztor lądzki, jak również i kościół, są poświęcone św. Mikołajowi biskupowi – nie dziwi fakt, że akurat ten dzień został wybrany jako moment przyjęcia nowych przewodników.

Czytaj całość →

„Królowie i Biskupi”

W ostatni weekend, tj. 2 i 3 czerwca 2012 r. w Lądzie, odbył się VIII  Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Temat tegorocznego festiwalu brzmiał „Królowie i Biskupi”. Wskazywał on na te postaci jako na głównych przedstawicieli władzy w średniowieczu. Król sprawował rządy nad poddanymi, biskup zaś nad wiernymi. Ponieważ obie te władze obejmowały w większości te same osoby, niebagatelną była harmonijna współpraca króla i biskupa dla dobra powierzonego im ludu. Mimo niekorzystnej aury, festiwal, jak każdego roku, cieszył się dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Wszyscy zachęceni zaproszeniem, iż zostaną przyjęci po królewsku, korzystali z bogactwa programu, jaki pieczołowicie przygotowali organizatorzy. (…)

Czytaj całość →

Nowy ołtarz soborowy w lądzkiej świątyni

W związku z jubileuszem 120-lecia erygowania lądzkiej parafii (ustanowiona w 1890 r.) oraz 90-leciem przybycia do Lądu salezjanów (kwiecień 1921r.), powstała inicjatywa zrekonstruowania w lądzkiej świątyni części jej zabytkowego wyposażenia, a konkretnie odtworzenie ozdobnego antepedium (ozdobna płyta dekorująca frontową ścianę ołtarza) dekorującego niegdyś ołtarz główny. Pracę zlecono pracowni prof. Janusza Szpyta. Podczas opracowywania projektu zapadła decyzja o wykonaniu nowego ołtarza soborowego, w którym będzie umieszczone wspomniane antepedium. Na bocznych ścianach ołtarza znajdują się dwa herby dokumentujące historię tej realizacji: herb Szeliga opata Łukomskiego i data 1744 upamiętniająca fundację srebrnego antepedium oraz herb Towarzystwa Salezjańskiego i data 2011, będąca (…)

Czytaj całość →