I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

                 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie i Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają do udziału w I Lądzkim Sympozjum Pedagogicznym pod hasłem: „Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie aksjologicznej”, które odbędzie się w Lądzie nad Wartą w sobotę, 21 czerwca 2014 roku. Sympozjum jest objęte patronatem Księdza Inspektora Marka Chmielewskiego SDB oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.  Serdecznie zapraszamy.

Czytaj całość →