Sługa Boży Kard. August Hlond

O Auguście Hlondzie napisano wiele książek i artykułów. Podkreśla się w nich jego mądrość, gruntowne wykształcenie i szybko zdobyte doświadczenie.  W tym roku przypadła 130 rocznica jego urodzin. Rzadko przy takich okazjach wspomina się jednak, że od 12 roku życia, August Hlond związany był ze Zgromadzeniem Salezjańskim, a w wieku 16 lat złożył śluby zakonne w tym Zgromadzeniu. August Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach, w rodzinie bogobojnej i wielodzietnej. Od młodości chciał zostać księdzem. Pewnego dnia skaleczył się poważnie w dłoń. Bliska była konieczność amputacji palca, a to byłoby przeszkodą do wejścia w stan kapłański. Modlił się więc gorąco podczas pielgrzymki do Piekar (…)

Czytaj całość →

Konkurs o kard. Auguście Hlondzie

  Celem Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie jest upowszechnianie nauczania oraz wiedzy o życiu i działalności Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Konkurs odbywa się pod Patronatem JE ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego, JM ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora KUL, Ks. Krzysztofa Grzelaka – Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii i Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce Ks. Dariusza Bartochy, Ks. Marka Chmielewskiego, Ks. Alfreda Leja, Ks. Sławomira Łubiana. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:  I – Uczniowie klas maturalnych (Indeksy na KUL), II –Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, III – Młodzież akademicka i pracująca, (…)

Czytaj całość →