Przygotujcie drogę Panu!

Liturgia słowa II Niedzieli Adwentu prezentuje postać świętego proroka, Jana Chrzciciela. Z odwagą, wiarą i mocą Ducha Świętego „głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów”. Ewangelia przedstawia Proroka, który przygotowywał ludzi na spotkanie z Bogiem – Człowiekiem, jako pokornego, współczującego, umartwiającego się i dzielącego się świadectwem o Jezusie. Czynił to wszystko, by formować lud Izraela na wierny jedynemu Bogu. Pragnął, by również oni stali się świadkami i głosicielami przyjścia na świat Boga „zrodzonego z Niewiasty”. W ostatnią niedzielę (tj. 4 grudnia) lądzka wspólnota parafialna gościła pana Henryka Merchela. Można porównać go do Jana Chrzciciela. Podobnie jak on dawał świadectwo wiary, nadziei i miłości (…)

Czytaj całość →