„Królowie i Biskupi”

W ostatni weekend, tj. 2 i 3 czerwca 2012 r. w Lądzie, odbył się VIII  Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Temat tegorocznego festiwalu brzmiał „Królowie i Biskupi”. Wskazywał on na te postaci jako na głównych przedstawicieli władzy w średniowieczu. Król sprawował rządy nad poddanymi, biskup zaś nad wiernymi. Ponieważ obie te władze obejmowały w większości te same osoby, niebagatelną była harmonijna współpraca króla i biskupa dla dobra powierzonego im ludu. Mimo niekorzystnej aury, festiwal, jak każdego roku, cieszył się dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Wszyscy zachęceni zaproszeniem, iż zostaną przyjęci po królewsku, korzystali z bogactwa programu, jaki pieczołowicie przygotowali organizatorzy. (…)

Czytaj całość →