Ołtarz Lądzkich Męczenników

Od 6. stycznia 1940 r. do 28. października 1942 r. niemieccy okupanci zamienili klasztor i kościół w Lądzie na obóz-więzienie dla polskiego duchowieństwa. Wśród 152. więźniów lądzkiego obozu był ks. biskup Michał Kozal oraz wspólnota salezjanów z Lądu, z ks. dyrektorem Franciszkiem Miśką na czele. W tym okresie lądzka świątynia i klasztor stały się świadkiem okrutnego poniżania godności człowieka przez niemieckiego okupanta, a jednocześnie heroicznego świadectwa wiary w Boga złożonego przez błogosławionego biskupa Kozala i jego towarzyszy. Postawa ich życia była potwierdzeniem zwycięstwa miłości nad nienawiścią. Większość więzionych księży i kleryków wywieziono z Lądu do obozu zagłady w Dachau, gdzie wielu z nich poniosło śmierć. Z tego (…)

Czytaj całość →