WSD TS Ląd 12W sobotę 21 maja 2016 roku w pięknym barokowym, pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą odbyła się uroczystość święceń kapłańskich diakonów przynależących do salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

Tej podniosłej uroczystości przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, wygłosił homilię oraz udzielił święceń prezbiteratu pięciu kandydatom, którzy do tej chwili przygotowywali się w salezjańskich Wyższych Seminariach Duchownych w Lądzie (studia filozoficzne i pedagogiczne) oraz w Krakowie i Rzymie (studia teologiczne). Święcenia przyjęli: dk. Mateusz Macinkiewicz, dk. Arkadiusz Orzechowski, dk. Łukasz Piskuła, dk. Grzegorz Siwak oraz dk. Krzysztof Tomeczkowski. Wśród gości z Włoch, Irlandii, Boliwii i Słowacji obecni byli m.in. Stefan Turansky – były Radca Regionu Północno-Zachodniego Salezjanów, Paddy Hennesy SDB, prof. Tadeusz Lewicki SDB z Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, prof. Henryk Skorowski SDB – były rektor UKSW, wcześniej urzędujący Inspektorzy ks. Zbigniew Łepko SDB, ks. Jerzy Worek SDB oraz Inspektor Nominat ks. Jarosław Pizoń SDB oraz dyrektorzy i współbracia z salezjańskich placówek szkolno-wychowawczych i duszpasterskich w Polsce, w liczbie ok. 70. Razem w uroczystości wzięło udział ok. 500 osób.

Witający przybyłych gości rektor lądzkiego seminarium, ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk zaznaczył, że są wśród nich formatorzy ze wszystkich etapów formacji, począwszy od rodziców, poprzez proboszczów rodzinnych parafii, przełożonych miejsc dwuletnich praktyk asystenckich aż po profesorów i wykładowców salezjańskich uczelni krajowych i zagranicznych.

Obrzędowego przedstawienia i polecenia diakonów jako zdatnych do przyjęcia kapłaństwa dokonał ks. Roman Jachimowicz, prowincjał salezjanów Inspektorii Pilskiej. On też, dziękując biskupowi, rodzicom i formatorom, złożył życzenia neoprezbiterom, podkreślając, że ich kapłaństwo, by przynosiło owoce, musi być naznaczone trudem.

W homilii bp Krzysztof Wentkowski nawiązał do przewidzianego na ten dzień fragmentu Ewangelii „…pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im…” i zaznaczył, że jako salezjanie są szczególnie posłani do dzieci i młodzieży, by być ich kompetentnymi pasterzami i prowadzić niezawodnie do Chrystusa.

Nowo wyświęceni salezjanie gotowi są do posługi młodym już jako prezbiterzy. Czekają na nich liczne salezjańskie ośrodki wychowawcze, szkoły i oratoria w parafiach.

 

Ks. Tomasz Kościelny SDB

/Prorektor WSD TS w Lądzie/