W ciągu minionych kilku tygodni, spora grupa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą uczestniczyła w tzw. Seminariach Odnowy w Duchu Świętym. Są to rekolekcje wpisujące się w nurt Nowej Ewangelizacji, mające na celu odnowić życie wiary pogłębić życie duchowe, na nowo otworzyć na działanie Ducha Świętego w życiu.

W ciągu trwania rekolekcji mogliśmy wysłuchać siedmiu konferencji, głoszonych przez kilku kapłanów, między innymi księdza Artura Dylewskiego SDB i Marka Barańskiego SDB, których posługa była dla nas widzialnym działaniem Ducha Świętego, a ich słowa Jego słowami. Dodatkowo każdego dnia rekolekcji każdy z nas przeprowadzał medytacje nad fragmentem Pisma Świętego.

Punktem kulminacyjnym całych rekolekcji były trzy wydarzenia: Modlitwa o uzdrowienie, uznanie Jezusa za Pana i Zbawiciela mojego życia oraz Wylanie Ducha Świętego. Modlitwa o uzdrowienie – pozwoliła uwolnić się nam od naszych zniewoleń i przywiązań od grzechu. Uznanie Jezusa za Pana i Zbawiciela –  dało nam okazję do kolejnego potwierdzenia naszego wyboru – poświęcenia wszystkiego dla Jezusa. Wylanie Ducha Świętego –  dało szansę spotkania się z Trzecią Osobą Trójcy Świętej i otwarciu się na liczne dary, jakie Duch Święty nam daje.

Przeżyte rekolekcje zdecydowanie przemieniły nasze życie. Otwarci na działanie Ducha Świętego możemy z odnowioną gorliwością kroczyć za Chrystusem Zmartwychwstałym i głosić Dobrą Nowinę wszystkim ludziom.

kl. Michał Słojewski SDB