prymicje 3.06. br. w kościele parafialnym w Lądzie odbyła się msza prymicyjna. Przybyło na nią 16 neoprezbiterów z 4 polskich inspektorii salezjańskich. Wszyscy oni święcenia kapłańskie przyjęli w swoich prowincjach w uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych. Mszy świętej przewodniczył ks. neoprezbiter Piotr Pączkowski SDB, a kazanie wygłosił proboszcz lądzkiej parafii ks. Piotr Przyborski SDB.

Trzech z nowo wyświęconych kapłanów odbyło w Lądzie swoje studia filozoficzne, była to dla nich możliwość powrotu do źródeł, miejsca gdzie stawiali swoje pierwsze kroki jako salezjanie.
Po Eucharystii neoprezbiterzy udzielili wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego. Była też okazja do braterskich spotkań i dzielenia się wspomnieniami z drogi do kapłaństwa, co jest cennym doświadczeniem dla młodszych kolegów.

Życzymy im wielu łask Bożych, wytrwałości w codziennym posługiwaniu, a Maryja Wspomożycielka niech wyprasza im potrzebne łaski, aby byli żywymi świadkami Jezusa Chrystusa.

 

Maciej Sokalski SDB