31 Marca ośmiu naszych współbraci  udało się do Piły, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. Kazimierza Lewandowskiego.

O godzinie 12-stej w kościele pw. Świętej Rodziny rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ordynariusz  koszalińsko-kołobrzeski  ks. bp Edward Dajczak, a homilię wygłosił  ks. Henryk Boguszewski- przyjaciel ks. Kazimierza i były inspektor  okręgu wschodniego.  Liturgię animowała licznie zgromadzona młodzież oazowa, której prekursorem i wieloletnim moderatorem był właśnie ks. Lewandowski. Nie zabrakło również wychowanków z Trzcińca i Rzepczyna, którzy dzielili się wzruszającymi wspomnieniami o swoim dyrektorze, ojcu i przyjacielu. Ks. Kazimierz do końca oddany był służbie młodym.  Jest więc dla nas wzorem prawdziwego kapłana i salezjanina. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

J.M.

Homilia z pogrzebu