OPŁATY CMENTARNE

Pokładne

Każde miejsce pochówku na cmentarzu parafialnym jest objęte cykliczną opłatą na okres dwudziestu lat (tzw. pokładne). Pierwsza opłata pobierana jest przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem. Po upływie pierwszych i kolejnych dwudziestu lat należy uregulować opłatę w kancelarii parafialnej. Obecnie pokładne wynosi 200 złotych.

 

Stawianie nagrobka

Zamiar stawiania nagrobka, pomnika lub grobu murowanego należy uzgodnić z ks. proboszczem w kancelarii i na takie prace na cmentarzu uzyskać pisemne pozwolenie.

W tym celu należy:

 • przedstawić projekt nagrobka wraz z jego wymiarami,
 • podać dane zmarłego oraz opiekuna grobu,
 • podać dokładne miejsce lokalizacji grobu,
 • złożyć opłatę cmentarną w wysokości 10 % wartości nagrobka,
 • odebrać pisemną zgodę na wykonanie prac.

Klucz do bramy cmentarnej znajduje się na furcie zakonnej. Zakład kamieniarski okazując pisemną zgodę na wykonanie prac pobiera klucz z furty, który oddaje tego samego dnia po zakończeniu pracy.

 

Reklamy na cmentarzu

Na zamieszczenie reklamy na cmentarzu parafialnym należy pozyskać pisemną zgodę ks. proboszcza. Proboszcz w formie umowy ustala warunki z reklamującym się zakładem. Roczna opłata za reklamę wynosi 200 złotych za 1 m².

 

Środki pozyskane z opłat cmentarnych są przekazywane na:

 • zapłatę za wywóz śmieci,
 • porządkowanie cmentarza,
 • pielęgnację drzew i zieleni, ew. wycinkę, gdy zaistnieje potrzeba,
 • wynajem toalet na uroczystości,
 • remonty i inwestycje na cmentarzu,
 • podatki i inne opłaty.