Celem przygotowania się do małżeństwa narzeczeni zgłaszają w kancelarii zamiar zawarcia związku najpóźniej trzy miesiące przed terminem ślubu i proszą o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych. Podczas przygotowań narzeczeni biorą udział w trzech spotkaniach umówionych z ks. proboszczem oraz spotkaniach w poradnictwie rodzinnym i dostarczają niezbędne dokumenty.

 

Należy dostarczyć:

 • Pisemne pozwolenie rodziców i zgodę sądu rodzinnego, gdy jeden z narzeczonych jest nieletni;
 • Akt zgonu wcześniejszego współmałżonka, w przypadku owdowienia któregoś z narzeczonych;
 • Akt zawarcia kontraktu z USC w przypadku wcześniejszego ślubu cywilnego;
 • Dokumenty z USC przy zawieraniu ślubu konkordatowego;
 • Metryki chrztu narzeczonych, gdy chrzest był poza tutejszą Parafią;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
 • Zaświadczenie o ukończeniu przygotowań w poradnictwie rodzinnym;
 • Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych w swojej Parafii;
 •  Ksero ostatniego świadectwa z oceną z przedmiotu religii;
 •  Dane świadków: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;
 • Złożyć w kancelarii, przy załatwianiu formalności związanych ze ślubem, ofiarę na cele kultu religijnego. Ofiarę składamy na drugim spotkaniu;
 • W dniu ślubu oddać podpisane przez spowiednika kartki od spowiedzi.

 

Na uroczystość ślubu należy przynieść:

 • Dowód Osobisty
 • Obrączki
 • Kartki od spowiedzi

 

Uwaga! Termin ślubu uzgadniamy z ks. proboszczem w miarę możliwości rok wcześniej. Najęcie organistki i ubieranie kościoła narzeczeni załatwiają we własnym zakresie.

 

Pomocne kontakty:

 • Organistka – Marta Benk, tel. 501567572;
 • Poradnictwo rodzinne – Arleta Pleśniak, tel. 632763285;
 • Poradnictwo rodzinne – Jadwiga Rewers, tel. 632743906.