230x230_domanski_a

10 października 2014 roku

w 82 roku życia, 65 ślubów zakonnych i 57 kapłaństwa odszedł do Pana

śp.

Ks. Apoloniusz Domański salezjanin

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 14 października o godzinie 11:00 w Lądzie.

Curriculum vitae

Mołożew 9.02.1932 – Miejsce urodzenia
Czerwińsk 1948-49 – Nowicjat
Woźniaków 1949-51 – Studia filozoficzne
Łódź św. Teresa 1951-53 – Asystencja
Łodź 1953-57 – Studia teologiczne w WSD
Woźniaków 4.08.1954 – Profesja wieczysta
Łódź 30.06.1957 – Święcenia kapłanskie
Łódź św. Teresa 1957-58 – Duszpasterz
Lublin 1958-63 – Student KUL – teologia moralna
Łódź św. Teresa 1963-65 – Duszpasterz, opiekun chóru
Ląd 1965-66 – Profesor seminarium i radca
Warszawa Bazylika 1966-72 – Duszpasterz akademicki, profesor seminarium w Lądzie

Łódź św. Barbara 1972-78 – Wikariusz dyrektora, duszpasterz akademicki, profesor seminarium w Lądzie
Łódź św. Barbara 1978-80 – Dyrektor, administrator parafii, profesor seminarium
Ląd 1980-2014 – Profesor seminarium

Polecajmy ks. Apoloniusza Miłosierdziu Bożemu!

za: pila.salezjanie.pl